Nostrifikacija medicinskih zanimanja u Austriji za diplomirane medicinske sestre i tehničare iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore!

ZANIMANJA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE NJEGE

Obrazovni profil „diplomirana/i medicinska sestra/tehničar“ je najsličniji ovdašnjem zanimanju “Diplomierte/r Gesundheits- und KrankenpflegerIn“.

Obavljanje djelatnosti iz oblasti zdravstvene njege je regulisano zakonom o zdravstvenoj njezi (GuKG).

Medicinska sestra/tehničar mora da ima odgovarajuće obrazovanje stečeno u Austriji ili, ukoliko je stečeno u inostranstvu mora biti priznato u Austriji.

U oblastri zdravstvene njege u Austriji postoje tri zanimanja: pomoćna njega (Pflegeassistenz) za koju obrazovanje traje godinu dana, stručna njega (Pflegefachassistenz) u trajanju od dve godine i diplomirana/i medicinska sestra/tehničar (Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege) za koju obrazovanje traje tri godine.

NOSTRIFIKACIJA

Prvi korak ka priznavanju diplome je podnošenje zahtjeva za nostrifikaciju. Obradu zahtjeva za nostrifikaciju i izdavanje odluke o nostrifikaciji (“Bescheid”) obavlja služba pokrajinske vlade. Kontakte nadležnih službi u svim austrijskim pokrajinama možete naći na http://www.berufsanerkennung.at/

Nadležnost u Beču je MA 40:

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/nostrifikation/ausbildunganerkennung.html

Odlukom se propisuje teorijski i praktični deo nastave koji se putem ispita mora nadoknaditi. Pripremu za ispite nude nostrifikacioni kursevi u školama za zdravstvenu njegu i ti kursevi se plaćaju. Na primer, u Beču su to:

Oprez! Za uspešno pohađanje nostrifikacionog kursa je neophodno dobro znanje nemačkog jezika, s obzirom da se ispiti polažu usmeno pred komisijom.

Posle prijema u jednu od škola se može podneti zahtjev za izdavanje boravišne dozvole za učenike (Aufenthaltsbewilligung – Schüler – “školska viza”) koja omogućava ograničeno pravo rada u Austriji.

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/aufenthalt/aufenthaltsbewilligung/bescheinigungen/schueler.html

MOGUĆNOSTI RADA U TOKU NOSTRIFIKACIJE

Odluka o nostrifikaciji za diplomirane sestre/tehničare po pravilu sadrži i pasus koji ukazuje na mogućnost zaposlenja u oblasti pomoćne njege (Pflegeassistenz) i to u trajanju od najduže dve godine od datuma izdavanja odluke. Zasnivanje radnog odnosa u oblasti pomoćne njege je moguće samo ako osoba ima pravo rada u smislu zakona o zapošljavanju stranaca:

  • Ukoliko postoji konrektno radno mjesto, osoba koja posjeduje “školsku vizu” može da radi do 20 sati sedmično.
  • Za to je potrebno da budući poslodavac podnese zahtjev za izdavanje dozvole za zapošljavanje (Beschäftigungsbewilligung) u nadležnom AMS-u.

U toku priznavanja diplome za stručnu njegu (Pflegefachassistenz) i/ili pomoćnu njegu (Pflegeassistenz) trenutno nije moguće zaposlenje u nekom od srodnih zanimanja.

CRVENO-BIJELO-CRVENA KARTICA (Rot-Weiss-Rot Karte)

Diploma je nostrifikovana tek pošto su uspješno položeni svi propisani ispiti i obavljena praksa. Sa nostrifikovanom diplomom kao „Diplomierte/r Gesundheits- und KrankenpflegerIn“ je moguće konkurisati za radna mjesta u Austriji. Sa potvrdom potencijalnog poslodavca se može podnjeti zahtjev za izdavanje RWR karte, i to za deficitarna zanimanja (Mangelberufe) ili za ostalu ključnu radnu snagu (sonstige Schlüsselkräfte).

Na pokrajinskim listama deficitarnih zanimanja u nekim pokrajinama se nalaze stručna i pomoćna njega (Pflegeassistenz i Pflegefachassistenz). Ukoliko Vam je diploma priznata samo na nivou nekog od ova dva zanimanja, razmotrite mogućnost zaposlenja u tim pokrajinama.

Potpunu listu deficitarnih zanimanja možete naći pod rubrikom VIJESTI

Potpuni ste početnik, treba da krenete od nule sa učenjem jezika? Onda je idealna prilika da se već danas pretplatite na online kurs ,,Deutsch mit Luki – Njemački za sve“ i uspjeh u učenju njemačkog jezika i uspješno savladavnje ispita prema nacrtima evropskog referentnog okvira će Vam biti zagarantovani, ne propustite ovu idealnu priliku!

https://njemackizasve.com/courses/svi/

 

BONUS KNJIGA!!! ŽELITE NAUČITI AUSTRIJSKI DIJALEKAT, KLIKNITE NA SLJEDEĆI LINK.

Komentari