1 – Potvrdne i upitne rečenice, mjesto glagola u rečenici, lične zamjenice

Pitanja