Modul 1 – gramatički dio

Uspješno ste prešli komunikativne klipove, naučili nove riječi i sastavljanje prvih rečenica na njemačkom Vam je urodilo plodom, čestitam Vam!J

Hajde sada da vidimo po kojim gramatičkim zakonitostima smo pravili naše rečenice, na šta treba da obratimo pažnju, ima li izuzetaka i čega treba da se držimo uvijek. Kao šlag na tortu nam slijede zadaci i vježbe

P.S. u prilogu Vam se nalazi kratak sažetak onog čega treba da se držite!