KAKO POLOŽITI GOETHE ISPIT

Nalazite se na svojevrsnoj raskrsnici u životu, odlučili ste se da život nastavite u Njemačkoj ili Austriji a za taj životni poduhvat kao prepreka Vam stoji polaganje sertifikata za njemački jezik u ovom slučaju GOETHE ZERTIFIKAT!

 

Zajednički evropski referentni okvir za jezike daje preporuke koje se odnose na vrstu nastave, kao i na metode kojima se nastavnici služe prilikom osmišljavanja programa i prilikom izvođenja nastave.

Zajednički referentni okvir za jezike razlikuje tri osnovna nivoa znanja nekog stranog jezika na osnovu kojih su i ispiti sastavljeni :

A
početni
govornici
B
samostalni
govornici
C
napredni
govornici

 

i šest podnivoa A1, A2, B1, B2, C1, C2 i daje detaljne opise jezičkih sposobnosti govornika stranog jezika za svaki od njih.

Svi nivoi opisani su i kao tzv. “Šta možeš”, iskazi koji detaljno opisuju šta je govornik u stanju da čini sa stranim jezikom.

Šta možeš na svakom od nivoima znanja stranog jezika

 

Jezički nivoi opisuju šta se može sa stranim jezikom na svakom od njih.

 C2 Sa lakoćom razumeš praktično sve što čuješ ili čitaš. Bez teškoća sumiraš informacije koje si čuo ili pročitao, ma koliko složene bile, bilo da dolaze od sagovornika ili iz nekog medija, elektronskog ili štampanog. Umeš da ih preformulišeš, kažeš sopstvenim rečima, na jasan i razumljiv, koherentan način. Sa lakoćom se spontano izražavaš, i tečno i tačno. Osećaš fine razlike u nijansama značenja. Učestvuješ u diskusiji na bilo koju temu, spontano upotrebljavajući idiomatski i kolokvijalni jezik.

 C1 Razumeš razne zahtevne i duže tekstove i umeš da prepoznaš značenje koje nije očigledno. Izražavaš se razgovetno, tečno i spontano, ne mučeći se da nađeš reči da se izraziš. Razumeš i stručne tekstove koji nisu neposredno vezani za tvoju struku. Uspešno komuniciraš u raznim društvenim, školskim i profesionalnim situacijama. Precizno i jasno formulišeš iskaze i prenosiš svoj stav i ideju sagovornicima. Bez mnogo muke razumeš filmove i TV programe.

 B2 Razumeš suštinu složenijih tekstova i o konkretnim i o apstraktnim temama, uključujući i stručne teme u okviru tvoje profesije. Umeš tečno i spontano da razgovaraš sa izvornim govornicima i da ih razumeš, bez napora i za sebe i za svog sagovornika. U stanju si da tečno i detaljno govoriš o nizu tema i da obrazložiš svoj stav. Ako su filmovi i TV programi na standarnom jeziku, možeš da ih pratiš.

 B1 Razumeš suštinu kada neko jasno izlaže o temama koje poznaješ i često srećeš na poslu, školi, u uobičajenim društvenim situacijama. Uglavnom umeš da se snađeš kada putuješ na govorno područje jezika koji učiš. O poznatim i ličnim temama umeš da se izraziš jednostavnim, povezanim govorom. Ako su TV i radio programi na standardnom jeziku, razumećeš suštinu. Umeš da jednostavno prepričaš knjigu ili film, da opišeš događaje, snove, nade, ambicije, da pričaš o planovima za budućnost, da ponudiš jednostavna objašnjenja i razloge.

 A2 Kada sagovornik govori standarnim jezikom, polako, jasno i strpljiv je, možeš da ga razumeš i odgovaraš na pitanja. Možeš da razmeniš nekoliko reči o temama koje su ti bliske i koje te zanimaju (napr. najosnovnije informacije o sebi i porodici, kupovini, mestu u kome živiš, o zaposlenju). Ipak, obično ne možeš da razumeš dovoljno da bi sam održavao razgovor. Umeš da napišeš kraći tekst na temu koja te se neposredno tiče ( da opišeš sebe, svoju porodicu, susedstvo, posao ).

 A1 Još uvek ne znaš tečno da govoriš, ali prepoznaješ i razumeš reči i izraze u svakodnevnoj upotrebi, naročito one koje su neophodne kako bi zadovoljio osnovne konkretne potrebe. Umeš da se predstaviš i da predstaviš druge. Umeš i da postavljaš pitanja koja se tiču ličnih podataka (napr. gde živiš, koga poznaješ i šta poseduješ). Umeš da napišeš kratku poruku ili razglednicu.

 

Potpuni ste početnik, treba da krenete od nule sa učenjem jezika? Onda je idealna prilika da se već danas pretplatite na online kurs ,,Deutsch mit Luki – Njemački za sve“ i uspjeh u učenju njemačkog jezika i uspješno savladavnje ispita prema nacrtima evropskog referentnog okvira će Vam biti zagarantovani, ne propustite ovu idealnu priliku!

 

https://njemackizasve.com/courses/svi/

Komentari