Informacije za vize u svrhu spajanja porodice sa bračnim drugom u Austriji?

Obrada zahtjeva za izdavanje vize u svrhu spajanja porodice može da iznosi više mjeseci, ukoliko upadate u kvote, ili samo 3-4 sedmice ukoliko ste oslobođeni od kvota. To Vam zavisi od boravišnog statusa supruga/supruge i informaciju o tome ćete dobiti od nadležne osobe za obradu boravišnih viza za strance u Magistratu (ako živite u gradu) ili Bezirkshauptmannschaft (ako živite u prigradskim naseljima ili ruralnim oblastima).

Za izdavanje boravišne dozvole moraju se dostaviti sljedeći dokumenti:

  • a) Važeći putni dokument (npr. pasoš)
  • b) Rodni list i vjenčani list
  • c) EU-Fotografija koja ne može biti starija od pola godine (veličina: 45x35mm)
  • d) Dokaz o uobičajenom smještaju (na primjer, ugovor o najmu, predugovor ili dokaz o vlasništvu)
  • e) Dokaz o zdravstvenom osiguranju koje pokriva sve rizike (obavezno osiguranje ili odgovarajuća polica osiguranja)
  • f) Dokaz o osiguranoj egzistenciji Vašeg bračnog partnera koji živi u Austriji (platni listovi-Lohnzettel, ugovori o radu, potvrda o osiguranju, dokaz o penzijskom, anuitetskom ili drugom osiguranju, investicioni kapital ili sopstvena sredstva u dovoljnoj količini)
  • g) Uvjerenje o nekažnjavanju
  • h) Certifikat poznavanja njemačkog jezika minimum A1(Diplome i svjedodžbe o njemačkom jeziku mogu se steći posebno na sljedećim institutima: ÖSD, Goethe-Institut, Telc GmbH, Austrijski integracijski fond – važno je da ne budu stariji od godinu dana, inače postaju nevažeči)
  • i) potvrda da bračni partner ima kreditni bonitet (to se online zatraži na stranici ksv.at i dobijate za otprilike 10 dana putem pošte)
  • j) ispunjen zahtjev Rot-Weiss-Rot Plus za spajanje porodice

Morate prevesti kod sudskog tumača za njemački jezik sve dokumente koji nisu na njemačkom. Predaja zahtjeva za 2019 godinu ukupno iznosi 140,00 evra.

Ne možete dobiti boravišnu vizu u Austriji ako bračni partner koji već boravi u Austriji nema dovoljnu platu koju je država propisala da pokriva troškove za porodicu. Iznos ovih prihoda mora odgovarati određenim stopama. Standardne stope za 2019. godinu za samce su 933,06 € za bračne parove 1.398,97 €, a za svako dijete dodatnih € 143,97.

Po ovom proračunu, ako on/ona ima neto platu u Austriji 1.400,00 € onda Vi možete dobiti boravišnu dozvolu, dok bi Vaše dijete (ako ga u tom trenutku imate) tek moglo dobiti kad zajedno budete zarađivali više od 1.542,94€. Uvijek se zadnje 3 platne liste dostavljaju kao dokaz visini plate.

Još jedna bitna napomena, kako biste dobili boravišnu dozvolu, pored svih gore navedenih stvari morate ispunjavati i dodatni uslov, a on glasi da Vi i Vaš partner morate imati prilikom predaje zahtjeva 21 napunjenu godinu ili više. Ako jedno ima 20 godina ili manje zahtjev se po automatizmu odbija.

 

BONUS KNJIGA!!! ŽELITE NAUČITI AUSTRIJSKI DIJALEKAT, KLIKNITE NA SLJEDEĆI LINK.

Komentari