Informacije za vize u svrhu spajanja porodice sa bračnim drugom/sklapanja braka u Njemačkoj

Zahtjev za vizu trebate lično predati u Ambasadi.

Obrada zahtjeva za izdavanje vize u svrhu spajanja porodice može da iznosi više mjeseci.

Trebate priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

Dodatno priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu i 2 fotokopije:

 1. Spajanje porodice sa bračnim drugom
 • internacionalni vjenčani list
 • aktuelna prijava boravka bračnog druga koji živi u Njemačkoj (ne starija od 6 mjeseci)
 • kopija boravišne dozvole i kopija pasoša bračnog druga koji živi u Njemačkoj, a kod njemačkih bračnih drugova kopija pasoša ili lične karte
 • presude o razvodu svih prethodnih brakova sa Apostile pečatom, te prevod istih na njemački jezik oba supružnika
 • certifikat A1 (ili više) o poznavanju osnova njemačkog jezika od Goethe Institut-a, ÖSD-a ili Telc GmbH, koji po pravilu ne smije biti stariji od godinu dana (za maloljetnu djecu koja putuju vidi informacije u svrhu spajanja porodice djece sa roditeljima)
 1. U svrhu sklapanja braka i potom spajanja porodice
 • internacionalni rodni list
 • aktuelna prijava boravka vjerenika/ce koji/a živi u Njemačkoj (ne starija od 6 mjeseci)
 • kopija boravišne dozvole i kopija pasoša vjerenika/ce koji/a živi u Njemačkoj, a kod njemačkih državljana kopija pasoša ili lične karte
 • potvrda iz matičnog ureda o zakazanom terminu za sklapanje braka i garantno pismo za sklapanje braka
 • presude o razvodu svih prethodnih brakova sa Apostille pečatom, te prijevod istih na njemački jezik oba vjerenika
 • certifikat A1 (ili više) o poznavanju osnova njemačkog jezika od Goethe Institut-a, ÖSD-a ili Telc GmbH, koji po pravilu ne smije biti stariji od godinu dana (za maloljetnu djecu koja putuju vidi informacije u svrhu spajanja porodice djece sa roditeljima)

U pojedinačnim slučajevima Ambasada može zahtijevati prilaganje dodatne dokumentacije.

Molimo da imate razumijevanje da nepotpuni zahtjevi neće biti obrađeni.

Radno vrijeme odjela za vize:

Od ponedjeljka do petka od 08.00 do 12.00 sati. Potrebno zakazivanje online-termina putem  internet stranice Ambasade za zemlju u kojoj živite.