Informacije za vize u svrhu spajanja djece sa roditeljima u Njemačkoj

Zahtjev za vizu trebate lično predati u Ambasadi.

Obrada zahtjeva za izdavanje vize u svrhu spajanja porodice iznosi oko 2 do 3 mjeseca.

Trebate priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci i 2 kopije
 • stari pasoš na uvid
 • 2 potpuno popunjena zahtjeva za nacionalnu vizu
 • 2 aktuelne biometrijske fotografije
 •  kopije aktuelne prijave boravka roditelja koji živi u Njemačkoj (ne starija od 6 mjeseci)

Dodatno trebate u originalu i 2 fotokopije priložiti slijedeće:

 • internacionalni rodni list
 • presuda o starateljstvu, te prijevod iste na njemački jezik (u datom slučaju smrtni list drugog roditelja)
 • saglasnost drugog roditelja (vidi dole)
 • kopija boravišne dozvole roditelja koji živi u Njemačkoj; ukoliko je roditelj
 • njemački državljanin mora se priložiti kopija pasoša ili lične karte
 • djeca starija od 16 godina: svjedočanstva zadnja dva razreda godine s prijevodom na njemački jezik, kao i dokaz o poznavanju njemačkog jezika (certifikat C1 koji izdaje Goethe-Institut, ÖSD ili Telc GmbH, koji po pravilu ne smije biti stariji od godinu dana)

 

 

Kod usvojene djece dodatno:

 • rješenje o usvajanju, te prijevod istog na njemački jezik
 • presuda o priznavanju i utvrđivanju pravne osnove od nadležnog njemačkog Suda
 • za starateljstvo prema zakonu o usvajanju

Djeca mlađa od 16 godina trebaju doći u Ambasadu u pratnji barem jednog roditelja.

Onaj roditelj, kod kojeg dijete neće živjeti, mora dati svoju pismenu saglasnost za preseljenje djeteta u Njemačku. Saglasnost mora biti ovjerena od strane notara i sadržavati Apostille pečat. Dodatno je potrebno priložiti i prijevod saglasnosti na njemački jezik.

Taksa za vizu u slučaju spajanja porodice sa:

 • roditeljem koji je njemački državljanin: besplatno
 • roditeljem koji je strani državljanin: 75,00 KM (maloljetna djeca) –za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju posebno provjerite

U pojedinačnim slučajevima Ambasada može zahtijevati prilaganje dodatne dokumentacije. Molimo da imate razumijevanje da nepotpuni zahtjevi neće biti obrađeni.

Zahtjeve za vizu trebate lično predati u Ambasadi.

Radno vrijeme odjela za vize:

Od ponedjeljka do petka od 08.00 do 12.00 sati. Potrebno zakazivanje online-termina putem  internet stranice Ambasade za zemlju u kojoj živite.