Informacije o izdavanju boravišne dozvole u svrhu zapošljavanja kao fizioterapeut, babica itd. u Njemačkoj

Prilikom predavanja zahtjeva trebate priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • pasoš koji važi najmanje još 10 mjeseci (i 2 fotokopije)
 • 2 potpuno popunjena zahtjeva za nacionalnu vizu
 • 2 aktuelne biometrijske fotografije
 • taksa za obradu zahtjeva u visini od 150,- KM (u BiH, za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju provjerite posebno).

 

 

Pored navedenih trebate dodatno priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu i 2 fotokopije:

 • potpisan ugovor o radu
 • detaljno opisanu ponudu za radno mjesto
 • potvrda o priznavanju stručne spreme
 • svjedočanstvo završene škole sa Apostile pečatom i prevod na njemački jezik
 • dokaz o poznavanju njemačkog jezika najmanje na nivou B1

 

 

U pojedinačnim slučajevima Ambasada može zahtijevati dodatnu dokumentaciju.

Nepotpuni zahtjevi se nažalost neće obrađivati.

Bitne upute:

 • Postojeći ugovor o radu ne podrazumijeva pravo na radnu dozvolu.
 • Njemački i EU-državljani tretiraju se prioritetno pri dodijeli radnih mjesta.
 • Obzirom da je za vizu potrebna saglasnost Savezne agencija za rad (ZAV); obrada zahtjeva za vizu može trajati i do mjesec dana.

Zahtjeve za vizu trebate lično predati u Ambasadi.

Radno vrijeme odjela za vize:

Od ponedjeljka do petka od 08.00 do 12.00 sati. Potrebno zakazivanje online-termina putem  internet stranice Ambasade za zemlju u kojoj živite